Годишен отчет 2002 – 2007

Фондация за развитие на регион Сливен е учредена на 13.06.2002 г. с учредителен акт от  СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ
Постоянен адрес: област СЛИВЕН, община СЛИВЕН.
Фондацията има за своя МИСИЯ да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в местното самоуправление, да действа като посредник чрез изграждането на широка мрежа от вътрешни и международни партньорства. Фондацията поддържа сайта Инфо Европа Сливен, както и Евротелефон в Дом на Европа Сливен.
През отчетния период са издадени над 10 000 брошури и плакати, 2 издания за информация към бизнеса и селското стопанство – наръчници за възможностите на ЕС.
Започнато е създаването на интернет сайт на фондацията.
Всеки проект е отразен в местните медии и интернет.
Членове на фондация вземаха дейно участие в регионални, национални и международни семинари и конференции.
Най престижното ни участие бе в Брюксел на Зелена седмица 2003 и 2005.
Годишен отчет 2002 – 2007 

Годишен отчет 2008

Фондация за развитие на регион Сливен е учредена на 13.06.2002 г. с учредителен акт от  СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ
Постоянен адрес: област СЛИВЕН, община СЛИВЕН,
Фондацията има за своя МИСИЯ да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в местното самоуправление, да действа като посредник чрез изграждането на широка мрежа от вътрешни и международни партньорства. Фондацията поддържа сайта Инфо Европа Сливен, както и Евротелефон в Дом на Европа Сливен. През отчетния период са издадени над 10 000 брошури и плакати, 4 издания за информация  с програми на ЕС.
Всеки проект е отразен в местните медии и интернет. Членове на фондация вземаха дейно участие в регионални, национални и международни семинари и конференции.
Най престижното ни участие бе в Брюксел на Дните на градовете и регионите 2007 и Изложба на стари книги на библиотека Зора в Българския културно-информационнен център в Париж, Франция.
Годишен отчет 2008 

Годишен отчет 2009

Фондация за развитие на регион Сливен е учредена на 13.06.2002 г. с учредителен акт от  СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ
Постоянен адрес: област СЛИВЕН, община СЛИВЕН,
Фондацията има за своя МИСИЯ да предлага информация, консултации и подкрепа, фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в местното самоуправление, да действа като посредник чрез изграждането на широка мрежа от вътрешни и международни партньорства . Фондацията поддържа сайта Инфо Европа Сливен, както и Евротелефон в Дом на Европа Сливен. През отчетния период са издадени над 1 000 наръчника за НПО и администрация.
Започнато е създаването на интернет сайт на фондацията.
Всеки проект е отразен в местните медии и интернет. Членове на фондация вземаха дейно участие в регионални, национални и международни семинари и конференции.
Най престижното ни участие бе в Брюксел на Дните на градовете и регионите 2008.
Фондацията предоставя консултации и обучения свързани с подготовката на проекти по програми на ЕС – ФАР, ИСПА и САПАРД.
Годишен отчет 2009