Наименование на инициативата:

“Дни на България в Европа – Българската култура част от общото европейско културно пространство”

Описание на инициативата:
Конкретни цели на инициативата

 1. Утвърждаване на положителния образ на България като пълноправен член на Европейския съюз чрез представянето на културата и институциите от един конкретен регион на страната – СЛИВЕН, като член на РАО Тракия.
 2. Активно присъствие на български културни институти и формации в общоевропейския културен живот.
 3. Утвърждаването на българската култура и езикова идентичност като част от общото европейско културно пространство.

Целевигрупи

 • Широката общественост;
 • Политическия и обществен елит;
 • Професионални творчески и артистични среди;
 • Водещи медии;
 • в страни членки на ЕС – Австрия, Словакия, Белгия и Франция;


Място на изпълнение

Градовете Виена -Австрия, Братислава-Словакия, Брюксел – Белгия и Париж – Франция;

Период на изпълнение

Септември – октомври 2007 г. с активна дати в периода 5 – 15 октомври 2007 г.

Основни дейности
Концерти на Хор “ Добри Чинтулов “ с диригент Методи Григоров в градовете Виена, Братислава, Брюксел и Париж.
Изложба на тема “ Българската книга и библиотеки през Възраждането – част от Европа през вековете”.
Участие на информационен щанд в OPEN DAYS 2007-European Week of Regions and Cities 8 -11 октомври 2007 г. в Брюксел.

Очаквани резултати
Утвърждаването на българската култура и езикова идентичност като част от общото европейско културно пространство посредством провеждането на концерти в 4/четири/ града на Европа, изложба и разпространението на информационни материали на български културни институции и организации /брошури, албуми, СД и др./  – читалища, музеи, постоянни изложби, музикални групи и състави, и др..
Представяне на България и утвърждаване на положителния и облик чрез представянето на културата и културното наследство на един от нейните региона – Сливен. Организирани Дни на България в градовете Виена, Братислава, Брюксел и Париж.
Представяне на България чрез местните и регионални власти членуващи в РАО Тракия с информационен културен щанд на OPEN DAYS 2007-European Week of Regions and Cities.

Резултати от дейностите по инициативата:

С реализирането на инициативата Дни на България в Европа – Българската култура част от общото европейско културно пространство” нашия екип успя да изпълни конкретните цели заложени предварително в одобрения проект, а именно :

1.  Утвърждаване на положителния образ на България като пълноправен член на Европейския съюз чрез представянето на културата и институциите от един конкретен регион на страната – СЛИВЕН, като член на РАО Тракия.

2. Активно присъствие на български културни институти и формации в общоевропейския културен живот.

3. Утвърждаването на българската култура и езикова идентичност, като част от общото европейско културно пространство.

Основната цел на нашият проект беше да представим Република България, като настоящ член на ЕС по начин, по който всички целеви групи по проекта можаха да се запознаят с българската култура и езикова идентичност като част от общото европейско културно пространство. Чрез проекта се постарахме да изпълним и приоритет на Цел 2 от Поканата за активно присъствие на България в общо европейския културен живот. Проекта беше насочен и посетен от следните целеви групи:

 • широката общественост/гражданите/ на градовете и страните, които посетихме.
 • политическия и обществен елит.
 • професионални творчески и артистични среди.

Мероприятията ни бяха посетени от представители на местните и регионални власти от страни членки на ЕС, политици, НПО, институции,местни музеи, изложби, библиотеки, Дом на Европа Париж  и т.н. За участие в мероприятията бяха поканени представители на местни, регионални и национални медии.

Всички заложени инициативи в проекта – концерти, изложба и участие в OPEN DAYS 2007-European Week of Regions and Cities бяха подготвени и реализирани след направена предварителна подготовка и съгласуване с партньорите по проекта. Концертите и изложбата ще бъдат реализирани с партньорството на Читалище „ЗОРА“  и Хор “ Добри Чинтулов “, както и на българските културни информационни центрове в Братислава и Париж. Във Виена и Брюксел мероприятия бяха реализирани с подкрепата на местни партньори – българи живеещи отдавна там. Участието на OPEN DAYS 2007 – European Week of Regions and Cities стана с подкрепата на РАО Тракия и т.н.

Всичко описано по-горе  стана със доброто изпълнение на трите основни дейности в проекта:

1.  Концерти на Хор “ Добри Чинтулов “ с диригент Методи Григоров в градовете Виена/Австрия/, Търнава /Словакия/, Лювен и Антверпен /Белгия/.

2. Изложба на тема “ Българската книга и библиотеки през Възраждането – част от Европа през вековете” в Българския културен център в Париж – Франция.

3. Участие в семинари и срещи на OPEN DAYS 2007-European Week of Regions and Cities 8 -11 октомври 2007 г. чрез представителството на РАО Тракия в Брюксел, Белгия, както и представяне с информационен щанд в офиса на РАО Тракия.

Организирането и провеждането на концертите, изложбата и културно информационния щанд беше осъществено със партньорството на Областния управител на Сливенска област, Кмета на Община Сливен.

Доброто представяне беше съпроводено от личното участие на областната управителка на Сливенска област – г-жа Христина Чолакова и изпълнителния директор на РАО Тракия – г-н Иван Върляков.

Галерия