Наименование на инициативата:

СЕДМИЦА НА БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО НА ВЕСТФАЛИЯ – БЪЛГАРИЯ ДА В ЕС 2007

Описание на инициативата:

Резюме
Конкретни цели на инициативата 1. Да се покаже положителният облик на Република България и нейният напредък във всички обществени сфери, както и нейните постижения, природни красоти, таланти, възможности за туризъм и културна многообразност, както и един конкретен български регион – Сливен на жителите на Западна Германия с приоритет на Област Вестфалия и Графство Бентхайм и провинции: Северен-Рейн-Вестфалия и Долна Саксония.

2. Обмяна на опит и на добри практики между представители на регионите Сливен и Вестфалия.

3. Създаване на условия за бъдещо партньорство между публични и частни организации от двата региона.

Целеви групи

1.  Западногерманското население в посочените провинции;

2. Немският бизнес сектор във Вестфалия и в Графство Бентхайм;

3. Местни, федерални и международни НПО;

4. Академичният елит;

5. Представители на държавното и провинциалното управление в Дюселдорф, Мюнстер и в Графство Бентхайм.

Място на изпълнение

Федерална Република Германия; Провинциите: Северен-Рейн-Вестфалия и Долна Саксония с център на проекта гр. Мюнстер

Период на изпълнение

20.05.2006 – 01.10.2006 г. със седемдневно ядро от интензивни мероприятия от 25.06.2006 до 01.07.2006 г.

Основни дейности

І. Културно – информационни мероприятия

1Седмично присъствие на български културно-информационен щанд на обществени мероприятия в различни градове на провинциите Северен-Рейн-Вестфалия и Долна Саксония.

2. Провеждане на 3 /три/ български културни вечери: прожекция на български информационни филми, преведени на немски в Замъка и в Театъра на града (приложение снимки), съчетани с дегустация на традиционна българска кухня от Тракия и българско вино, коктейл и културно-информационна презентация на България.

3. Провеждане на 2 /две/ представления от български групи за театрални постановки, народни песни и музика – група за български народни тракийски песни и музика от гр. Сливен; българска Балкан-етно-група „Мараня” от Мюнстер с режисьор Доц. Д-р Александър Илиев; самодейни групи от български студенти в Мюнстер. Поканена е и група от  млади таланти от НАТФИЗ (пантонима), и др..

ІІ. Официални и делови срещи

1.  Среща на българската делегация с немският бизнес, политици, занаятчийската камара, академични среди и много немски НПО по предварително уговорени срещи.

2. Официален прием в Държавният секретариат на провинция Северен-Рейн-Вестфалия (СРВ), разговор с немски депутати.

3. Официален прием  в местната администрация на Графство Бентхайм с посрещане от Първият Кмет на Графството.

ІІІ. Медийно представяне на мероприятията в местната преса – реклама и репортажи в местни и национални радио, телевизия, печатни издания и интернет.

Партньор(и)

По договор за партньорство и сътрудничество основен партньор е Български Академичен Клуб „Паисий” – Мюнстер

Очаквани резултати

1.  Създаване на положителна представа, спрямо България, като бъдещ член на ЕС от 01.01.2007 г. в голяма част от населението на Вестфалия;

2. Постигане на конкретни споразумения с немски НПО, представители на местната власт и бизнес-организации и българските представители;

3. Постигане на огромен интерес сред немска страна, поради отсъствие на информация, относно България в тази част на ФРГ

4. Опознаване на уникалните български култура, фолклор, стопански отрасли, храна и топлият характер на българите;

5. Достигане на положителна информация отностно България до огромен брой немски НПО, фирми, граждани, местни и провинциални власти на високо ниво и до цялата заинтересована общественост.

Резюме на дейностите по инициативата:

От 28.06 до 4.07.2006 г. в град Мюнстер, провинция Северен Рейн-Вестфалия в Германия, се проведе  “Седмицата на България в сърцето на Вестфалия – България ДА в ЕС 2007”.

Проектът се осъществи съвместно от Българското академично сдружение “Паисий” в Мюнстер и Фондация за развитие на регион Сливен и е финансиран по линия на Комуникационната стратегия за присъединяване на България към ЕС. По време на “Седмицата на България” бяха организирани информационни щандове, презентации за страната, прожекции на филми за туризма и природата, както и музикално-танцови изпълнения на фолклорния ансамбъл „Браво” на град Сливен.
В рамките седмицата се проведоха двустранни срещи на общинско равнище между представители на град Сливен и представители на администрацията, политически партии и университетски среди в Мюнстер.

Проектът  „Седмица на България в сърцето на Вестфалия – БЪЛГАРИЯ ДА в ЕС 2007” премина успешно и постигна целите си на територията на Федерална Република Германия. Бяха налице и допълнителни успехи, непредвидени по проекта, които още веднъж доказаха неговата необходимост и квалификацията на участниците в него.

От българска страна участваха представители на областната и общинска администрации на град Сливен, на филиала на Техническия Университет в Сливен, представители на ръководството на сливенската търговско-промишлена палата и регионалната занаятчийска камара, както и представители на малкия и среден бизнес.

Съумяхме да изпълним и дори да надвишим броя на всички предвидени от нас в проекта мероприятия, което за наша радост в близкото бъдеще ще доведе до конкретни инициативи и последващи проекти в представляваните от делегатите сфери.

Като успешни преминаха всички заложени културно – информационни събития и делови срещи.Над 1500 души участваха и посетиха културно информационните ни мероприятия. За отразяване и представянето ни  по време на събитията част от  Седмицата на България във Вестфалия бяха:

  • раздадени над 15 000 флаери и 3000 брошури отразяващи предстоящата седмица на България;
  • разлепени над 1000 плаката / А3+ и А0 формат/;
  • раздадени над 3000 диска с информация за България и град Сливен;
  • раздадени над 1000 персонални покани за посещения на събитията;
  • раздадени над 500 луксозни  албума и 100 диска с информация за България  от Агенцията по туризъм;
  • раздадени над 80 хартиени модела със забележителни сгради от България;
  • над 500 сувенира тип „бъклица” и  „българска роза”;
  • раздадени над 200 пакета с информационни материали за България на официалните срещи, които делегацията осъществи по време на събитията;
  • над 1000 брошури и рекламни материали на организации и фирми от България.

По време на събитията на инфо-щанда Регионалната занаятчийска камара-Сливен имаше свой представител, който продаваше изделия изработени от нейните членове – кукли, икони, тъкани покривки, плакети, керамични изделия, малки сувенири др.

Всички тези материали достигнаха до гражданите на провинция Вестфалия и Германия посетили събитията. Факта, че голяма част от тях не бяха чували  много за България, нашите материали и информация им дадоха възможност да се докоснат и възхитят от природните забележителности и културно наследство на България.

Всеки от тях изявяваше желание да посети България. А такива като Кмета на град Мюнстер г-жа Вендела-Беате Вилямсони графа на графство Бентхайм – принц Оскар су Бентхайм вече бяха подготвили пътувания до България за това лято.

В рамките на седмицата се проведоха двустранни срещи на общинско равнище между представители на град Сливен и представители на администрацията, политически партии и университетски среди в Мюнстер.

Бяха направени предварителни постъпки за създаването на партньорства между Община и Областна администрация Сливен и Кметство Мюнстер, както и подписването на договор за побратимяване между Община Сливен и Кметство Бентхайм.

Всички височайши представители на гореспоменатите администрации /кмета на Бентхайм  г-н Гюнтер Алсмайер и областния управител г-н Фриедрих Кетхорн/ подкрепиха нашето присъединяване към ЕС, факт за това бе и по-голямата им увереност че ние вече сме членове на ЕС от 1 януари 2007 г.

В приветствието си към нас Областният управител Фриедрих Кетхорн каза: „(…) За нас Вие – нашите български приятели винаги сте били в Европа и ще се радваме да ви приветстваме там, където Ви е мястото и в политическия съюз на Европа, защото Вие сте доказали, че го заслужавате (…)”.

Една от най-интересните и като резултат беше срещата с г-н  Вили Шарун от Комисията за насърчаване на индустриалното производство и зам. Председател на Занаятчийската камара в Мюнстер. По време на срещата беше дадено съгласие за партньорство за създаване и откриване на център за обучение по занаяти в Сливен, финансиран от немска страна. Със свое писмо от 12.07.2006 г-жа Клаудия Фишер (заместник-управител на отдел Централни дейности на ЗК Мюнстер) дава конкретни предложения за тази инициатива и още след лятната ваканция заедно ще започнем работа в желаната и от двете страни насока, без подобен аналог до момента в Република България.

Бяха обменени и показани добри практики за обучение и работа на занаятчии в областите автомонтьорство и селскостопанска техника. Посетени бяха и създадените в Мюнстер за целта центрове.

В разговорите между  проф. Рюдгер Роберт, зам.-директор на Института по политология в Университета в Мюнстер и доц. Карапетков – ръководител на филиала на ТУ – София в град Сливен, бяха обсъдени различните възможности засътрудничество по технически и икономически специалности.

Важни, като срещи бяха и тези с представители на политическите партии в Окръжното събрание на Вестфалия -Липе и Фондация  Вестфалска инициатива  г-жаМагдалене Гефрой (CDU) от общинската група на Христиан-демократичния съюз и г-н Петър Алберт, водещ представител на Партията на Зелените в Мюнстер подкрепиха нашите усилия като бъдещи членове на ЕС.

Посещението в Германия завърши със среща на делегацията и кмета на град Мюнстер г-жа Вендела-Беате Вилямсон в  Залата на мира, където е подписан Вестфалския мирен договор.Това бе прието от всички, като символичен акт за осъществяване на предстоящите бъдещи сътрудничества.

Интерес към Седмицата на България във Вестфалия беше проявен от местни и регионални медии. Бяха публикувани статии в регионални вестници, интервюта в регионално радио с национално излъчване Bürgerrundfunk Münster  и регионалната телевизия Offener Kanal TV Muenster. Събитията бяха отразени и от Българското национално радио.

Направена бе и интернет страницата www.bulgarische-woche.de, на която беше качена информация за проекта, както и програмата с предстоящите мероприятия.

Публикации и предавания в медиите:

Дата Издание/електронна медия Публикация/предаване
(заглавие, тема)
Автор
09-06-2006 Мюнстер http://www.bulgarische-woche.de/
Официален сайт на проекта
„Седмица на България в Сърцето на Вестфалия – БЪЛГАРИЯ ДА в ЕС 2007“ БАК Паисий
Мюнстер
Германия
Монев
25-06-2006 Вестник Мюнстер Ам Зонтаг
– реклама – каре
„Седмица на България в Сърцето на Вестфалия – БЪЛГАРИЯ ДА в ЕС 2007“ БАК Паисий
Мюнстер
26-06-2006 НА ДАН – реклама – каре „Седмица на България в Сърцето на Вестфалия – БЪЛГАРИЯ ДА в ЕС 2007“ БАК Паисий
Мюнстер
27-06-2006 В-к Мюнстер Bulgarien mit allen Sinnen kennen lernen Ивайло Кънчев
БАК Паисий
30-06-2006 В-к Grafschaft Bentheim  Bulgarische Delegation besucht die Burgstand Von Irene Schmid
03-07-2006 В-к Grafschaft Bentheim Bulgarische Delegation Kontakt mit der Grafschaft Von Irene Schmid
03-07-2006 Burgerrundfunk Munster Интервю със ръководителите на проекта Водещ
03-07-2006 Offener Kanal TV Muenster Интервю със ръководителите на проекта Водещ
03-07-2006 Българското национално радио. Интервю със Стоян Монев – координатор Германия Водещ
03-07-2006 Радио Карлсруе, Германия
http://www.bg-verein.de/radio/7_sendung_26_juli.mp3
Интервю със Стоян Монев – координатор Германия Водещ
2006-06-26 09:02 Радио Дарик Сливенска делегация замина за Германия Даниела Субашева
19.06.2006 17:32 Радио Сливен
Инфо Сливен
Делегация от Община Сливен ще представя България, като бъдещ член на ЕС в Германия Георги Мангинов
13.07.2006 г Интернет сайт Сливен.БГ
Официален сайт на Община Сливен
Община Сливен се включи в изпълнение на Комуникационната стратегия на външно министерство във връзка с присъединяването на България към Европейския съюз Пресцентър на община Сливен
22.06.2006 г. Интернет сайт Сливен.БГ
Официален сайт на Община Сливен
пресконференция на тема: „Седмица на България в сърцето на Вестфалия – България ДА в ЕС 2007“ Пресцентър на община Сливен
2006-07-13 16:26 Радио Дарик Канят в Сливен германски европарламентарист Даниела Субашева
13.07.2006 КТВ и Телекабел Като успешна беше определена от участниците в делегацията седмицата на България във Вестфалия, Германия Доби Иванова
18.07.2006 г. В-к Сливенско дело Сливенската делегация се върна от Вестфалия СД – редакционна

Официален прием на българската делегация с  г-жа Wendela-Beate Vilhjalmsson  – кмет на гр. Мюнстер от квотата Немската социал-демократическа партия

Българската делегация в графство Графство Бентхайм

Галерия