Членове на управителния съвет на Фондация за развитие на регион Сливен при нейното учредяване са:

1. ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ,
постоянен адрес :  област  СЛИВЕН, община  СЛИВЕН, гр. СЛИВЕН ,
2. ТОДОР КУРТЕВ ЙОРДАНОВ,
постоянен адрес:  област СЛИВЕН, община СЛИВЕН, гр. СЛИВЕН ,
3. КАТЯ ИВАНОВА ТЕНЕВА ,
постоянен адрес: област СЛИВЕН, община СЛИВЕН, с. БЯЛА ,
4. СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ,
постоянен адрес: област СЛИВЕН, община СЛИВЕН , гр.СЛИВЕН,
5. РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ДРЯНКОВ,
постоянен адрес:   област СЛИВЕН, община СЛИВЕН, гр. СЛИВЕН ,
6. ЗДРАВКО  ПЕТРОВ  ДИЧЕВ,
постоянен адрес:  област СЛИВЕН, община СЛИВЕН, гр. СЛИВЕН